วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

England Premier League: Southampton FC - Liverpool FC : Live StreamSopcast

sop://broker.sopcast.com:3912/258926
sop://broker.sopcast.com:3912/258927

AceStream

acestream://42fe51591598d905ab011a9c8339150f8391dfa7
acestream://9d453ac1180e18ece1331ec4ef76d37d1cb86b03
acestream://d181b46c753963ee1f6cda3a58129b22c0492845


Thailand (Only)

http://www.goalclub.tv/v2/watch1.php?news_id=01409&v=1
http://www.doofootball.com/live/channel/2
https://football-hd.com/?r=match/0/523/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_Vs_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
P2PNameLangTypeKbpsPlay
NOGolanto2enVlc (web)2500Watch
P2PArenaVision 7esAcestream (web)2350Watch
P2PArenaVision 27esSopcast (web)2350Watch
P2PArenaVision 28esSopcast (web)2350Watch
P2PArenaVision 8esAcestream (web)2350Watch
NORk SportsitStreamup1200Watch
NOFutbolblogAndres 9esP2pcast1100Watch
NOK2 DeportesesStreamup1100Watch
NOTvStadium 5enMicast1100Watch
NOmaxdeportv20frIguide1000Watch
NOK2 Deportes 4esP2pcast1000Watch
NOVipRacing5frIguide1000Watch
NOmaxdeportv4esIguide1000Watch
NOfulltvsportsenP2pcast1000Watch
NOTP - Sports + 05enP2pcast1000Watch
NOChampionsUEFA5ptP2pcast1000Watch
NOTP - Sports + 04enWeb flash1000Watch
NOmaxdeportv14frIguide1000Watch
NOTP - Sports + 06enMiplayer1000Watch
NOmaxdeportv26frByetv1000Watch
NOmaxdeportv3esByetv1000Watch
NOTvStadiumSportsenP2pcast1000Watch
NOMax 3ruP2pcast1000Watch
NOMicast005enMicast800Watch
NOIbrodTV 10enMiplayer800Watch
NOStArShD + 8enWeb (flash)720Watch
NOToVid -2enWeb (flash)650Watch
NOStarsHdroWeb (flash)620Watch
NOReceiverlive 2esP2pcast310Watch
NOCapo Deportes 11enWeb (flash)300Watch
NOFutbolBlogAndres14enIguide300Watch
NOmaxdeportv5besByetv296Watch
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

England Premier League: Crystal Palace - Liverpool FC : Live StreamSopcast

sop://broker.sopcast.com:3912/258926
sop://broker.sopcast.com:3912/258927
sop://broker.sopcast.com:3912/140333


AceStream

acestream://b57aeaf809d32442e9585753aa8d2420b6481f8e
acestream://42fe51591598d905ab011a9c8339150f8391dfa7


Youtube

https://youtu.be/ClNBed5zQS4
https://youtu.be/Is9ZP4p7PFs
https://youtu.be/tUjocsLcRXs

P2PNameLangTypeKbpsPlay
NOCapo Deportes 01enUcaster300 (stable)Watch
P2PElgoles 20esAcestream (web)2500Watch
P2PElgoles 19esAcestream (web)2500Watch
NOGolanto2enVlc (web)2500Watch
P2PArenaVision 7esAcestream (web)2350Watch
P2PArenaVision 8esAcestream (web)2350Watch
P2PArenaVision 27esSopcast (web)2350Watch
P2PArenaVision 28esSopcast (web)2350Watch
NORk SportsenP2pcast1500Watch
NOZona Sports 2enUstream1100Watch
NOSoftSportsTV1enMiplayer1100Watch
NORivo TVX1enWeb (flash)1100Watch
NOTP - Sports + 07enWeb (flash)1000Watch
NORivo TVX13enCastfree1000Watch
NOTP - Sports + 09enMiplayer1000Watch
NOMax 1enP2pcast1000Watch
NOAzulyblanco10esP2pcast1000Watch
NOAzulyblanco10frP2pcast1000Watch
NOmaxdeportv4esIguide1000Watch
NOmaxdeportv3esByetv1000Watch
NOdailydeportes4enP2pcast1000Watch
NOdailydeportes1enP2pcast1000Watch
NOMaxenP2pcast1000Watch
NOVipRacing7frIguide1000Watch
NOIbrodTV 35enMiplayer1000Watch
NOTP - Sports + 08enP2pcast1000Watch
NOVipRacing3enIguide1000Watch
NOVipRacing4esIguide1000Watch
NOZona Sports 10enP2pcast1000Watch
NOMax 4roP2pcast1000Watch
NOZona Sports 6enDirect-stream1000Watch
NOAzulyblanco10enP2pcast900Watch
NOAzulyblanco10deP2pcast900Watch
NOAzulyblanco10itP2pcast900Watch
NOMicast005enMicast800Watch
NOChampionsUEFA5pt112stream800Watch
NOIbrodTV 10enMiplayer800Watch
NOToVidenWeb (flash)800Watch
NOiBrodTV 21enMiplayer800Watch
NOStArShD + 3enWeb (flash)720Watch
NOOnline TV soccerptIguide500Watch
NOPremier TV 5enMiplayer300Watch
NODeportes AF 2esIguide300Watch
NOFutbolBlogAndres12enUcaster300Watch
NORivo TV9esUcaster300Watch
NOteledeportetv 4esWeb (flash)300Watch
NORivo SXenP2pcast300Watch
NORivo SX1enRocktv300Watch
NOmaxdeportv5besByetv296Watch
NOK-OZReload 3esP2pcast250Watch